Konstantina Gianni – DJ gốc Việt nóng bỏng tại Mỹ

Konstantina Gianni sinh năm 1993, cô là một trong những DJ gốc Việt có sự nghiệp thành công nhất tại thị trường Mỹ.

dung-hinh-vi-vong-1-khung

dung-hinh-vi-vong-1-khung
dung-hinh-vi-vong-1-khung
dung-hinh-vi-vong-1-khung
dung-hinh-vi-vong-1-khung
dung-hinh-vi-vong-1-khung
dung-hinh-vi-vong-1-khung
dung-hinh-vi-vong-1-khung
dung-hinh-vi-vong-1-khung
dung-hinh-vi-vong-1-khung
dung-hinh-vi-vong-1-khung
dung-hinh-vi-vong-1-khung
dung-hinh-vi-vong-1-khung